STelegram

Program System Telegram

Program STelegram to rodzaj komunikatora przeznaczony dla dużych firm. Program System Telegram pozwala na wysyłanie komunikatów pomiędzy respondentami sieci zakładowej. W odróżnieniu od innych komunikatorów pozwala stwierdzić, czy wysłany komunikat został przez respondenta odebrany i przeczytany.

Wielką zaletą programu STelegram jest możliwość zintegrowania z aplikacjami klienta - wtedy zdarzenie zachodzące w aplikacji mogą automatycznie powiadamiać właściwych pracowników o konieczności podjęcia jakiejś akcji.
Program składa się z dwóch części: pracującej na serwerze i klienta na stacji roboczej

Komunikat  Menu  Nowa wiadomość