Program Broker

Program Broker

Program jest ukończony, decyzja o wdrożeniu należy do firmy brokerskiej.

Program umożliwia dokonanie złożenia zlecenia brokerskiego (przez internet) ubezpieczenia OC pojazdu. Program wybiera najtańszą ofertę spośród dostępnych.
Wprowadzanie nowych ofert oraz określanie algorytmu naliczania składki, a także wprowadzanie i modyfikacje parametrów wpływających na poziom składki jest dokonywane przez przeszkolonych i uprawnionych pracowników firmy brokerskiej i nie wymaga żadnej wiedzy informatycznej. Program przygotowany jest do wprowadzenia do sprzedaży innych rodzajów ubezpieczeń.
Program składa się z dwóch modułów: WebBroker - część internetowa oraz WinBroker - część lokalna służąca do zarządzania i administracji całością.
Jako repozytorium danych służy baza Microsoft SQL Serwer. Ta sama baza służy również do zapamiętania algorytmów obliczania składki oraz parametrów: tabel i wskaźników - dla każdego z towarzystw ubezpieczeniowych.
Wbudowany menedżer zabezpieczeń pozwala na nadawanie i kontrolę uprawnień do odpowiednich funkcji programu. Nadawanie uprawnień jest spójne dla obu części: zarówno WinBrokera jak i WebBrokera.

Algorytm   Dane początkowe Internet 

 Manager zabezpieczeń

 Wniosek