Program Stołówka przeznaczony jest dla stołówek zakładowych. Zasadniczą funkcją programu jest elektroniczna rejestracja wydawanych pracownikom posiłków. Rejestracja opiera się na identyfikacji pracowników za pomocą kart identyfikacyjnych stosowanych w czytnikach Systemów Rejestracji Czasu Pracy. W bazie danych systemu rejestruje się pracowników uprawnionych do pobierania posiłków i przydziela im się limity kwotowe posiłków, które im przysługują w kolejnych okresach rozliczeniowych. System pozwala na prowadzenie wielu stołówek jednocześnie, w każdej możemy obslugiwać pracowników wielu firm z różnym poziomem kwotowym.

Program Stołówka został wdrożony w firmie FINNVEDEN POLSKA SA Bielsko-Biała na początku 2008 roku.

Strona programu...