Posten

Program Oceny Statystycznej TEstów Nauczania - POSTEN.

 

Opracowanie statystyczne daje możliwość obliczenia różnorodnych wskaźników i miar statystycznych:
 
w średnia,
 
w odchylenie standardowe,
 
w moc różnicująca zadań,
 
w wskaźnik rzetelności testu (alfa Cronbacha)
dla poszczególnych kategorii zadań, standardów, testów oraz dla całych klas a nawet szkoły. Ręczne - przy pomocy kalkulatora - obliczanie tych wartości jest bardzo pracochłonne i łatwo o popełnienie błędu.

Opracowany przez nas program POSTEN:
 
w minimalizuje ilość pracy na drodze do osiągnięcia tych danych,
 
w system zachowuje w pamięci dane o klasach, uczniach i sprawdzianach,
 
w pozwala na prowadzenie analiz porównawczych z latami ubiegłymi oraz równoległymi klasami,
 
w łatwo można za pomocą tego programu wykazać sukcesy uczniów, określić stan osiągnięć indywidualnych, dla grupy i całej klasy,
 
w w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży można określić braki w ich osiągnięciach edukacyjnych, a przede wszystkim zaprojektować zmiany w systemie dydaktycznym,
 
w badania wyników nauczania, ich rejestracja z wykorzystaniem programu komputerowego idealnie wpisuje się w procedury stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Strona programu...