OMETRISIS - Przyrządy Pomiarowe

Przyrządy Pomiarowe  - po grecku: órgana métrisis, stąd Organa METRISIS - OMETRISIS. Nasz program wspomaga działania firm przemysłowych w zakresie czuwania nad sprawnością, dokładnością i jakością przyrządów pomiarowych stosowanych w firmie na każdym etapie produkcji

Aplikacja „Ometrisis” przeznaczona jest dla laboratoriów pomiarowych odpowiedzialnych za stan narzędzi i przyrządów pomiarowych firmy oraz dla niezależnych instytucji zajmujących się ich wzorcowaniem i kalibracją. Służy do wspierania działalności organizacyjnej firmy w zakresie utrzymania używanych przez nią narzędzi i przyrządów pomiarowych w stanie gwarantującym pewność pomiarów zgodnie z klasą narzędzia.