NIP: 937-00-07-453 Regon: 07056813
KRS: 0000131650 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
Adres: ul. 1 Maja 20, 43-300 Bielsko-Biała
tel/fax: +48 33 82 215 75
e-mail: biuro@infoserwis-sp.com.pl
Internet: www.infoserwis-sp.com.pl

Contact